Начало arrow Документи arrow Отчет за дейност
Отчет за дейност
30 April 2013

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ЛЕД

Бул."Васил Левски"75,София 1040 тел.+ факс 9802880ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС НА БФХЛ ЗА 2012 г.

 

Уважаеми колеги,


За да може по ясно да добиете представа за цялостната дейност на БФХЛ за 2012 г. е необходимо да Ви запозная с конкретните задачи които Федерацията си постави.

След моето избиране като Ръководител, приоритетите са същите споделени с вас на Общото събрание през месец декември 2009 г.

 1. Изграждане на материална база.

 2. Увеличаване броя на клубовете .

 3. Детско – юношеския хокей.

 4. Предоставяне на условия за провеждане продължителна подготовка на Националните отбори в това число мъже, жени, младежи и юноши.

 5. Стабилизиране финансовото състояние на федерацията.

Не е необходимо да правя сравнителен анализ за състоянието на Федерацията от предходните години.

По подготовката за първенството сезон 2011 / 2012 г УС на свое заседание прие наредбата, утвърди състава на комисиите - Съдийска , Дисциплинарна, Спортно – техническа, Треньорски съвет, както и треньорите на Националните отбори.

 • мъже – Георги Миланов; Атанас Димитров

 • жени – Атанас Димитров; Станислав Мухачов

 • младежи до 20 г. – Мартин Миланов ; Пламен Гълъбов

 • юноши до 18 г. – Мартин Миланов; Иво Никлов

 • юноши до 16 г. – Иво Николов; Мартин Миланов

Национални отбори мъже, жени, младежи до 20 г., юноши до 18 г., юноши до 16 г. На същите Федерацията осигури подготовка лед, екипировка и финансиране.
СЕЗОН 2011/ 2012 год.
Хокейни

първенства

по кръгова

система

 


ОтбориКартотекирани
Мъже

4

64

Юноши до 18 г.

3

49

Юноши до 16 г.

3

66

Деца до 14 г.

5

45

Деца до 12 г.

5

45

Крос - айс

12

105

ВСИЧКО:

32

374

 
Класиране в Държавните първенства за сезон 2011 / 2012 г. :


ДП – мъже – Славия, ЦСКА, Левски


ДП – юноши до 16 г. – Славия , ЦСКА, Левски

 

ДП – деца до 14 г. – Славия, ЦСКА, Ледени спортове Варна


ДП – деца до 12 г. – Славия, Ледени спортове Варна, ЦСКА – хокей

ДП - деца до 10 г. – три турнира – януари, февруари и март 2012 г. с участието на 9 отбора.


От класирането е видно, че отборите от „Славия” заемат първите места в отделните възрасти, явно доминират над останалите отбори, прави впечатление, че активно се включват в надпреварата ЦСКА, Левски, Ледени спортове – Варна.


 

Купа „България”


Класиране:

 1. ЦСКА

 2. Славия

 3. НСА


Качеството на проведените ДП за сезон 2011/12 бе отчетено от УС на БФХЛ като добро.

Финалните кръгове на Държавните първенства преминаха съобразно приетия план за подготовка на всички възрастови групи. Спортно-техническото ниво беше съответстващо на условията за провеждане на учебно-тренировъчната и състезателна дейност на клубовете и се доближаваше до оптималното качество за тези условияДП по ин – лайн хокей за мъже – 19.06 – 10.07.2012 г.

1.ССК

2.Левски София

3. НСА

 

По подготовката на Националните отбори.

На свое заседание Управителният съвет на БФХЛ

постави на разискване кандидатурата на БФХЛ за домакинството на Световното първенство по хокей на лед за юноши до 18 г. от 12 – 18 март 2012 г. Световното първенство по хокей на лед за мъже от 02 – 08 април 2012 г. Членовете на Управителният Съвет единодушно подкрепиха кандидатурата. Изготвено беше писмо на 00.00.2011 г. до г- н Свилен Нейков Министър на МФВС за неговото одобрение. Министерството подкрепи нашата инициатива за организиране и провеждане на Световните първенства по хокей на лед за юноши до 18 г. и мъже. Предоставянето на тези домакинства е висока оценка, която България получи от Международната Федерация по хокей на лед. Определено, това решение е признание и за значителните усилия на Българската федерация за популяризирането на българския хокей на лед, както и за професионализма, който Федерацията демонстрира при организирането на международни състезания.


ОБЕЗПЕЧЕНИТЕ ЛАГЕР- СБОРОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОТБОРИ:


Младежи до 20 г.– 19.12.2010 – 07.01.2011 - България

Жени – 22.02 – 13.03.2011 - Турция

Юноши – 29.03 – 07.04.2011- България

Мъже – 19.03 – 07.04.2011- България


БФХЛ финансира и обезпечи Международния спортен календар в това число – участие, транспорт, екипировка.

1. Световно първенство за младежи до 20 г. – 17 – 22.01.2012, Нова Зеландия

Участваха отборите на Китай, Исландия, Нова Зеландия, Турция и България.

Българският национален отбор се класира на четвърто място.

УС на БФХЛ определи участието на нац.отбор като добро.


2. Световно първенство за юноши до 18 г. – 12 – 18.03.2012 г. София

Участваха отборите на Китайско Тайпе, Белгия, Нова Зеландия, Мексико, Южна Африка и България.

Българският национален отбор се класира на четвърто място.

УС на БФХЛ определи участието на нац.отбор като добро.


3. Световно първенство за мъже – 02-08.04.2012, София

Участваха отборите на Белгия, Китай, Мексико, Израел, Южна Африка и България.

Българският национален отбор на лед се класира на трето място.

УС на БФХЛ определи участието на нац.отбор като много добро.


4. Международен квалификационен турнир по ин-лайн хокей за класиране на световно първенство 2013г. - 03-05.08.2012г. - София

Участваха отборите на Турция, Македония, Латвия и България.

Българският национален отбор на лед се класира на първо място и спечели правото за участие на Световно първенство през юли 2013 г. В Германия.


УС на БФХЛ определи участието на нац.отбор като много добро.5. Международен турнир по хокей на лед за юноши до 16 г. - 28.08 – 02.09.2012 г. - Балкански съюз по хокей на лед

Участваха отборите на Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Хърватска, Словения, Гърция, Турция, Румъния и България.

Българският представителен отбор на лед се класира на първо място.


6. Международен тренировъчен лагер за вратари, семинар за треньори на вратари и семинар – маркетинг – 05 – 11.11. 2012 г. в София – Балкански съоз по хокей на лед.

Участваха вратари, треньори и на Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Хърватска, Словения, Гърция, Турция, Румъния и България.


7. Международен квалификационен турнир по хокей на лед за жени за класиране на Световно първенство – 05 –10.12.2012 г.

Участваха националните отбори на Турция, Ирландия и България.

Българският национален отбор на лед се класира на второ място.


УС на БФХЛ определи участието на нац.отбор като задоволително

Качеството на проведените ДП за сезон 2012/13 бе отчетено от УС на БФХЛ като добро.

Финалните кръгове на Държавните първенства преминаха съобразно приетия план за подготовка на всички възрастови групи. Спортно-техническото ниво беше съответстващо на условията за провеждане на учебно-тренировъчната и състезателна дейност на клубовете и се доближаваше до оптималното качество за тези условия.


За стабилизирането на финансовото състояние Федерацията създаде различни възможности за участие в програми и проекти пред МФВС.

На 00.00.2012 г. беше проведено събрание с клубовете членове на федерацията и наред с отчета за дейността на Федерацията , бяха спуснати насоки и указания за изготвяне на проекти от страна на клубовете.

С помощта на ръководството на федерацията по изготвянето на проектите бяха одобрени два от тях и финансирани от МФВС.

Клубовете, който отговаряха на критериите спуснати от МФВС за финансиране от Спортния тотализатор чрез Министерството получаваха точно и на време всяко тримесечие утвърдените средства.

България, респективно БФХЛ доказа високо ниво при организирането и провеждането на Световното първенство за жени където получи отлична оценка от МФХЛ. Това се яви и от изключително важно значение за затвърдяването ни като надежден партньор и домакин на предстоящи шампионати на МФХЛ.

Финансирането от МФХЛ на тези първенства както и предоставянето на възможността за кандидатстване по проекти от МФВС ни дава възможност в известна степен да подобрим макар и козметично наличната спортна база и да предоставим като възможност екипировка за Националните отбори.


По Международна дейност : Изказвам задоволството от решението на УС за идеята за учредяване на Балкански съюз по хокей на лед. Ръководството на МФХЛ одобри нашето предложение В продължение на година и половина по настояване на ръководството на нашата федерация пред колегите от Балканските страни се състояха две срещи в Сараево и Белград , уточниха се параметрите задейността на съюза. и насрочи дата 03 – 05. 08.2012 г. гр. София за ратифициране на проекта с участието на девет държави.

През 2013 г. сме и домакин на един от турнирите за деца до 12 г.

 

Участие на 2 състезателки и 1 съдия по хоккей на лед в ежегоден лагер в гр. Виерумаки, Финландия – месец юли 2012 г., организиран от Международната федерация по хокей на лед.


Участие на 2 треньори, 2 съдии и 6 състезатели в тренировъчен лагер в гр. Измит, Турция29.01 – 03.02.2012, организиран от Международната федерация по хокей на лед и Балкански съюз по хокей на лед.


Федерацията финансира и транспортните разходи на всички участници в Националните отбори - мъже, жени, младежи до 20 г.; юноши до 18 г. и юноши до 16 г. играещи извън страната.


По подготовката за предстоящия сезон 2012 / 2013 г. УС прие Наредбата за провеждане на първенствата като утвърди състава на комисиите участващи в цялата дейност по неговото провеждане . Съдийска , Дисциплинарна, Спортно - техническа и Треньорски съвет, както и треньорите на Националните отбори.


 • мъже – Атанас Димитров; Руслан Христов


 • жени – Атанас Димитров; Станислав Мухачев


 • младежи до 20 г. – Мартин Миланов; Пламен Гълъбов;


 • юноши до 18 г. – Мартин Миланов; Иво Николов


 • юноши до 16 г. – Иво Николов; Мартин Миланов


СЕЗОН 2011 / 2012 год.
Хокейни

първенства

по кръгова

система

 


ОтбориКартотекирани
Мъже

3

64

Младежи до 20 г.

2


Юноши до 18 г.

3

49

Юноши до 16 г.

3

66

Деца до 14 г.

5

45

Деца до 12 г.

4

45

Крос - айс

12

105

ВСИЧКО:

32

374

 


Отбори 2012 г.Мъже – Славия; ЦСКА; Левски ;


Младежи до 20 г. – Славия ;ЦСКА


Юноши до 18 г. – Славия; ЦСКА


Деца до 16 г. – Славия; ЦСКА; Левски;


Деца до 14 г. – ЦСКА; Славия; Ледени спортове Варна;Айсберг;Ледена сила Хасково;

 

Деца до 12 г. – НСА; Славия ; ЦСКА; Ледени спортове Варна


Крос – айс – Славия, Айсберг, ЦСКА, Левски ; Ледени спортове Варна ; Хасково, НСА, Червена звезда; Проведени са три турнира.От месец октомври до месец декември включително Федерацията осигури подготовка, лед и съблекални по заявка на Националните треньори във всички възрастови групи – неограничено.

 

Определени часове бяха осигурени и на клубовете членове на Федерацията.

 

През отчетния период административното ръководство положи усилия за изпълнение решенията на УС, връзката с клубовете взаимодействието с изградените комисии Съдийска, Дисциплинарна, Спортно – техническа , изготвяне на програмите и тяхното коригиране, както и връзката с Международната хокейна федерация. УС отчита десет проведени заседания през 2012 г . на които са взети 30 решения.


В заключение считам ,че приключихме една успешна за нас година. Предстоят ни няколко много отговорни събития. Наред с приключванията на Националните първенства в рамките на един месец. През месец юни Световно първенство по ин – лайн хокей в Германия, през месец август ни предстои участие на 16 годишни в турнир на Балканската лига в София и Квалификация за класиране за Световно първенство - жени през месец декември.

Последна промяна ( 30 April 2013 )
 
© 2023 Българска Федерация по Хокей на Лед